Hypotheek aanvragen en aanleveren van benodigde documenten: hoe lever ik deze juist aan?

Samen met u hebben wij het doel om de beste financiering van uw droomhuis voor u te regelen. Het doel is ook om de hypotheekaanvraag spoedig rond te hebben. Voor dit deel kunnen wij uw hulp heel goed gebruiken, zodat we de beste hypotheek kunnen kiezen. Wanneer u alle benodigde documenten op de juiste manier aanlevert, werkt dit mee in een soepel en spoedig proces. In dit artikel gaan we dieper in op het aanleveren van de documenten.

Aanleveren in pdf-bestanden

Wanneer wij uw documenten gaan aanleveren bij de geldverstrekker, is dit enkel maar toegestaan in pdf-bestanden. Daarom is het voor de snelheid van het proces gewenst dat u al uw documenten zoals foto’s en office documenten omzet naar een pdf bestand en deze bij ons aanlevert. U kunt ook verschillende documenten samenvoegen, bewerken of draaien, hiervoor kunt u het beste Smallpdf gebruiken. Om de documenten juist aan te leveren moet het voldoen aan de volgende punten;

 • het document staat recht op de pagina en niet geroteerd of op z’n kop.
 • pagina volgorde loopt juist
 • wanneer een document moet worden ondertekend dan moet dit met de hand gebeuren en niet digitaal.

Samenvoegen van bestanden in pdf

Het kan zijn dat de hypotheekverstrekker na aanleveren van documenten op aanvullende stukken vraagt. In dit geval voegt u die toe aan het bestaande document. Hiervoor kunt ook het programma Small-pdf gebruiken. Op deze manier heeft de geldverstrekker alle documenten bij elkaar en scheelt dit tijd.

Aanleveren van de aangifte inkomstenbelasting

Wanneer u inlogt op mijn Belastingdienst dan kunt u al uw aangiftes zien en downloaden. Deze kunt u dan opslaan als pdf-bestand en doorzenden naar de hypotheekadviseur. Wanneer u ondernemer bent moet u deze stukken opvragen bij uw boekhouder of accountant. Voor het aanleveren moet u zowel als particulier als ondernemer letten op de volgende punten;

 • dat u de gehele aangifte opslaat, het kan namelijk ook gebeuren dat u enkel maar een overzicht van de aangiftes download. Dit zal dan direct worden afgekeurd.
 • als ondernemer moet u de aangifte van de Belastingdienst opslaan en niet de toelichting inkomen dat is namelijk een stukje onderbouwing van de accountant of boekhouder aan de Belastingdienst. Ook dit zal direct worden afgekeurd door de geldverstrekker.

Aanleveren van de akte van verdeling

Niet iedereen die een hypotheek aanvraagt moet dit aanleveren. Wanneer u bent gescheiden en u neemt de woning na de scheiding over dan vraagt de geldverstrekker een akte van verdeling op. Dit document heeft u nodig om de ex-partner te ontslaan uit de hoofdelijke aansprakelijkheid, en is dan niet meer verantwoordelijk voor de hypotheekschuld. Doordat er van een onroerend goed sprake is, is een notariële akte vereist.

Aanleveren van het arbeidscontract

Een arbeidscontract is niet hetzelfde als een werkgeversverklaring. Een geldverstrekker kan naast de werkgeversverklaring hierom vragen, om verduidelijking te krijgen van uw afspraken met de werkgever. Het opvragen van de arbeidsovereenkomst wordt niet standaard gedaan, maar gebeurt nog wel eens wanneer u vrij kort in dienst bent of tijdelijk in Nederland woont voor het werk.

Aanleveren van een bankafschrift

Geldverstrekkers vragen om een bankafschrift zodat u kunt aantonen, van welke bank de hypotheeklasten kunnen worden geïnd. Hiervoor hoeft u niet al uw afschriften aan te leveren, maar alleen de eerste pagina. Hiervoor moet u wel op een aantal punten letten;

 • Gegevens zoals naam van de rekeninghouder, banksaldo, rekeningnummer en de datum van afdrukken. Let op dit mag niet ouder zijn dan 2 maanden!
 • Er mogen geen aanpassingen aan het document hebben plaatsgevonden, zoals bijvoorbeeld het zwart maken van bepaalde gegevens.
 • Voor het tonen van een schenkingsbedrag of lening, is het belangrijk dat dat dit duidelijk zichtbaar is voor de geldverstrekker.

Tip: via internetbankieren of de app kunt u een schermafbeelding maken of een afschrift downloaden. Belangrijk is wel dat u dit als pdf-document aanlevert.

Aanleveren van uw DUO-schuld (studieschuld)

Duo heeft betrekking op een eventuele studieschuld. De hoogte daarvan kunt u terug vinden op de website duo.nl let er wel op dat u in het bezit moet zijn van een DigiD inlog om hier toegang toe te krijgen.

Om de stukken in uw bezit te krijgen voor de geldverstrekker logt u in en klikt u vervolgens op de knop ‘details’ bij het vakje studieschuld. Hierna volgt op uw scherm het overzicht waarvan u een schermafbeelding kunt maken. Let er wel op dat u deze daarna omzet naar een PDF-bestand.

Wanneer u bovenstaand bestand heeft, klikt u vervolgens op ‘bekijk studieschuld’ onder de knop aflosplan. Vervolgens moet u ‘saldo studieschuld aflosfase; openen en ook van dit scherm een schermafbeelding maken. Via Small-PDF kunt u beide documenten samenvoegen als pdf. Ook hierbij moet u weer op een aantal punten letten om de documentatie juist aan te leveren;

 • Staat uw naam of die van de persoon waar de schuld van is op het document vermeld.
 • Is duidelijk te zien wat de hoogte is schuld op dit moment en hoe hoog deze bij de start was.
 • De huidige maandlasten moeten duidelijk vermeld staan.

Aanleveren van een formulier aanvullende voorzieningen door werkgever

Dit is een formulier die u moet laten invullen door uw werkgever. Door middel van dit formulier geeft uw werkgever aan dat er collectieve voorzieningen zijn getroffen voor de risico’s die u loopt op het gebied van arbeidsongeschiktheid of in het ergste geval overlijden. Door dit document aan te leveren kan uw adviseur een analyse maken of u de hypotheek kunt blijven betalen wanneer er iets met u gebeurt op het gebied van arbeidsongeschiktheid of overlijden. U bepaalt daarna zelf of u de financiële gevolgen accepteert of niet.

Aanleveren van de jaarstukken van uw onderneming

Als ondernemer moet u de jaarstukken van uw onderneming aanleveren. Deze kunt u opvragen bij uw boekhouder of accountant. U moet er op letten dat de jaarstukken de volgende gegevens bezitten;

 • de winst en verlies rekening.
 • de balans en de vergelijking van de balans met het boekjaar van ervoor.
 • toelichting op de jaarcijfers.

Aanleveren van uw legitimatiebewijs

Onder legitimatie wordt een paspoort of identiteitskaart bedoeld, dus geen rijbewijs! Ook hierbij moet u letten op de manier van aanleveren namelijk;

 • de scan moet in kleur aangeleverd worden
 • zowel de voorkant, als de achterkant moeten duidelijk zichtbaar zijn met de randen van het document erbij
 • bij het paspoort moet ook de andere pagina die ernaast zit ook zichtbaar zijn.
 • de geldigheid (hij mag niet verlopen zijn, en liefst ook niet bijna. de geldverstrekker kan hierover vallen

Aanleveren van BKR- registratie

Wanneer u een BKR registratie heeft, kunt u dit terugvinden op de website van BKR. U kunt dan een overzicht kosteloos opvragen door in te loggen via iDin. De reden dat de geldverstrekker hiernaar vraagt, is dat een hypotheek aangaan een lening is. Wanneer u schulden heeft, zoals bijvoorbeeld een lening, of u heeft de mogelijkheid tot rood staan op uw bankrekening en/of een creditcard in uw bezit. Dan heeft dit invloed op de hoogte van de maximale hypotheek. Een geldverstrekker toets altijd of u BKR geregistreerd staat.

Wanneer u zeker weet dat u geen leningen heeft lopen of geregistreerd staat, hoeft u dit niet aan te leveren. Dit geldt ook wanneer u een veel lager bedrag gaat lenen dan u zou kunnen op basis van uw inkomen.

Moet u het wel aanleveren let dan op de volgende punten;

 • de naam van degene die de schuld heeft moet duidelijk zichtbaar zijn.
 • de hoogte van de schuld staat erop vermeld
 • het soort krediet dat geregistreerd staat

Aanleveren van een overzicht feitelijk arbeidsverleden

Via de website van het UWV kunt u inloggen en uw arbeidsverleden opvragen. Het UWV heeft van elke werkende Nederlander een overzicht van het arbeidsverleden. Wettelijk gezien heeft u naar mate van het aantal werkjaren recht op een uitkering wanneer u werkloos wordt. Dat volgt uit onder andere de Werkloosheidswet. Aan de hand van de gegevens van uw arbeidsverleden kan de adviseur een juiste inschatting maken van uw toekomstige en huidige financiële situatie. Let erop dat u minimaal de laatste vijf jaar aanlevert.

Aanleveren van een overzicht pensioenoverzicht

Op de website van Mijnpensioenoverzicht.nl kunt u inloggen met uw DigiD-inloggegevens. U moet dan op de pagina met het overzicht op de knop ‘download gegevens’ klikken om hem te downloaden als pdf. U moet erop letten;

 • dat het geen schermafbeelding is, maar een pdf-bestand
 • de naam van de pensioenuitvoerders zichtbaar is
 • de hoogte van het nabestaandenpensioen zichtbaar is
 • wanneer u gebruik maakt van de VUT-regeling moet u deze opgave ook toevoegen

Aanleveren van uw salarisstrook

Voor het aanleveren van uw salarisstrook moet deze aan een aantal punten voldoen;

 • de salarisstrook mag niet ouder zijn dan 2 maanden
 • op uw salarisstrook moet het rekeningnummer staan, waar uw salaris op overgemaakt wordt
 • wanneer u in een van onderstaande situaties zit, moet u dit doorgeven aan uw adviseur;
  • ouderschapsverlof
  • recente loonsverhoging
  • dienstverband korter dan zes maanden
  • kasbetaling
  • bonus

Aanleveren van een schenkingsovereenkomst of leningovereenkomst

Wanneer u (nog) niet in het bezit bent van een schenkingsovereenkomst of leningovereenkomst, kunt u een voorbeeld formulier opvragen bij uw adviseur. De adviseur kan u ook begeleiden bij het opstellen van dit document.
Naast een schenkingsovereenkomst of leenovereenkomst moet u ook een kopie legitimatiebewijs en kopie bankafschrift van de schenker/ lener aan leveren. Net als bij alle andere documenten moet u hierbij ook letten op;

 • staan op de overeenkomst de volgende gegeven;
  • schenkingsdatum/ datum van ingang voor de lening
  • betrokkenen staan allemaal benoemd met naam
  • het geschonken bedrag of het bedrag dat geleend wordt
  • afgesproken rentepercentage en de looptijd van afbetalen van de lening
  • Heeft iedere partij getekend

Aanleveren van een specificatie voor meerwerk of verbouwing

Bij een specificatie voor meerwerk of een verbouwing, komt er een schatting van de kosten die het met zich mee gaat brengen. Dit formulier moet de volgende punten bezitten;

 • is het document volledig ingevuld
 • hebben alle partijen het document ondertekend
 • zijn alle kosten op de juiste manier omschreven.

Aanleveren van het taxatierapport

U kunt zowel via uw adviseur als zelf een taxatie regelen. Deze wordt via de adviseur uitgevoerd door een erkende taxateur, uit de omgeving van uw nieuwe woning. Na de taxatie krijgt u een digitaal taxatierapport. Uit dit rapport komt een waarde van de woning, die u nodig heeft voor de geldverstrekker.

Bij het doorsturen van het taxatierapport moet u er op letten het gehele document met bijlagen als PDF te sturen.

Aanleveren van een werkgeversverklaring

Een werkgeversverklaring moet u opvragen bij uw werkgever. De geldverstrekker heeft dit document nodig om te beoordelen of uw aangevraagde hypotheek ook daadwerkelijk bij uw inkomen past, en hoeveel uren u werkzaam bent. In alle gevallen moet u een werkgeversverklaring aanleveren ongeacht de vorm van uw contract.

Controleer na ontvangst de werkgeversverklaring goed op;

 • zijn alle benodigde gegevens ingevuld en aangevinkt
 • heeft het document een handtekening, naam en gegevens van het bedrijf en contactpersoon
 • is er geschreven met blauwe of zwarte pen
 • zijn er geen correcties op aangebracht
 • is het document niet ouder dan 2 maanden, anders is het niet geldig
 • bij een intentieverklaring die is toegevoegd moet er een handtekening op dit extra document staan

 

Meer weten over de benodigde documenten?

Bij Bliss starten we iedere hypotheektraject met een opmaat gemaakte checklist van alle benodigde documenten. Op die manier weet u precies welke documenten er nodig zijn en waar u allemaal op moet letten. Samen zorgen we hierdoor voor een soepel en snel proces en bovendien de beste financiering van uw droomhuis.

Review deze pagina aub

Klik op de sterren

Gemiddelde score 5 / 5. Aantal stemmen: 6

Geen stemmen, wees de eerste!

Plaats een reactie