Fiscaal aftrekbare kosten eigen woning

aftrekbare kosten eigen woning

Heeft u in het afgelopen jaar een eigen woning gekocht? Dan kunt u direct of het jaar daarna een flink bedrag terug verwachten. Veel van de eenmalige én periodieke kosten die hierbij komen kijken, zijn namelijk aftrekbaar bij uw aangifte inkomstenbelasting. Alles over aftrekbare kosten bij een eigen woning Eenmalige aftrekbare kosten eigen woning Maandelijks … Lees meer

Wat is geen eigen woning?

De volgende woningen kwalificeren niet als eigen woning: Huurwoning Tweede huis, zoals een vakantiewoning die niet uw hoofdverblijf is Woning die u verhuurt Er gelden speciale regels als u uw woning tijdelijk verhuurt. woning die tot het ondernemersvermogen of resultaatvermogen behoort Tweede woning Bezit u woningen of panden die niet uw hoofdverblijf zijn? Bijvoorbeeld een … Lees meer

Overbruggingswet box 3

Overbruggingswet box 3

Op 24 december 2021 heeft de Hoge Raad in het inmiddels bekende Kerstarrest een streep gehaald door de toentertijd geldende regeling in box 3. Volgens de Hoge Raad was de oude box 3-methodiek, waarbij de hoogte van de belasting forfaitair werd bepaald aan de hand van de hoogte van de grondslag sparen en beleggen, in … Lees meer

Belastingplan 2023

Het Belastingplan 2023 is per 1 januari 2023 definitief geworden. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste definitieve maatregelen. Sommige maatregelen waren al vastgelegd in eerdere wetsvoorstellen. De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 20 december 2022 aangenomen nadat de Tweede Kamer het voorstel al op 10 november 2022 had aangenomen. Inkomstenbelasting Hypotheekrenteaftrek Per … Lees meer

WOZ-waarde

WOZ-waarde is de waarde die de gemeente op grond van de Wet waardering onroerende zaken aan een vastgoed object toekent. De laatste jaren zijn er steeds meer geldverstrekkers die de WOZ-waarde gebruiken voor de waardebepaling van een woning. Voor verhuurde panden wordt de WOZ-waarde bijna nooit gebruikt, doordat de WOZ-waarde uitgaat van de waarde vrij … Lees meer

Leegwaarderatio

De waarde van een verhuurde woning in box 3 en bij het schenken of erven wordt bepaald door de WOZ-waarde en de leegwaarderatio. Het kabinet heeft door middel van het Belastingplan 2023 met ingang van 1 januari 2023 de mogelijkheid tot belastingbesparing met behulp van van de zogenaamde leegwaarderatio beperkt. De belasting in box 3 … Lees meer

Wat is Box 1?

Box 1 is een fiscale term. Ook wel de box voor het primaire inkomen genoemd. Dit is inkomen uit het belastbaar inkomen uit werk en woning. Dit berekent u door de inkomsten op te tellen en de aftrekposten ervan af te halen. Er zijn bij de aangifte inkomstenbelasting drie boxen. Box 1 gaat over inkomen … Lees meer

Wat is Box 2?

Box 2 is een fiscale term. Ook wel de box voor het aanmerkelijk belang genoemd. Dit is inkomen uit een onderneming waar u meer dan 5% belang bij hebt. Er zijn bij de aangifte inkomstenbelasting drie boxen. Box 1 gaat over inkomen uit werk en woning, box 2 over inkomen uit aanmerkelijk belang en box … Lees meer

Wat is Box 3?

Box 3 is een fiscale term. Ook wel de vermogensbox of door critici ook wel ‘pretbox’ genoemd. Er zijn bij de aangifte van de inkomstenbelasting drie boxen. Box 1 gaat over inkomen uit werk en woning, box 2 over inkomen uit aanmerkelijk belang en box 3 over sparen en beleggen. Om de omvang van uw … Lees meer

Wat is een vrijstelling?

Een vrijstelling is een fiscaal begrip. Bepaalde belastingen kennen een vrijstelling. Dat is het bedrag waarover u geen belasting betaalt of een bepaalde belasting is op uw situatie niet van toepassing. Er is een vrijstelling in de schenkbelasting. Bij iedere schenking is dan een bepaald (klein) bedrag drempelbedrag. Dat bedrag kunt u belastingvrij schenken. Vrijstellingen … Lees meer