Studieschuld bij DUO en hypotheek

Door een studieschuld bij DUO daalt het bedrag wat u aan maximale hypotheek kunt krijgen. In dit artikel leggen we uit hoe een studieschuld als verplichting wordt meegenomen bij de beoordeling van een hypotheekaanvraag, hoe zwaar de studielening wordt meegewogen en wat de mogelijkheden zijn.

Minder hypotheek vanwege studieschuld

Door een studieschuld is het mogelijk om minder hypotheek te krijgen. De lening bij DUO (voorheen Informatie Beheer Groep, IBG ook wel IB Groep) zorgt er namelijk voor dat de maximale hypotheek sterk verminderd. Gelukkig telt de studiefinanciering minder zwaar mee dan een ‘normale’ verplichting of schuld, zoals een persoonlijke lening, lease auto of doorlopend krediet. In de tabel hieronder kunt u lezen hoe groot de impact is van de verschillende verplichtingen op het bedrag wat u maximaal kunt lenen.

Soort schuldWegingsfactorBKR registratie
Consumptief krediet zoals: rekening courant krediet ("rood mogen staan"), creditcard, persoonlijke lening en doorlopend krediet2%Ja
Private leaseauto2%Meestal
Studieschuld nieuwe stelsel (vanaf 1 juli 2015)0,45%Nee
Studieschuld oude leenstelsel (tot 1 juli 2015)0,75%Nee

De ene verplichting heeft meer impact op uw maandlasten en mogelijkheden dan de ander. De mate hoe zwaar een bepaalde verplichting wordt meegenomen, heeft te maken met de wegingsfactor van verschillende soorten schulden. De wegingsfactor is een percentage van de oorspronkelijke verplichting dat wordt verminderd van de maximale woonlast per jaar. De gevolgen van een wegingsfactor van twee procent bij een verplichting van 10.000,- euro zijn de maximale woonlasten 2.400,- euro per minder. Bij een wegingsfactor van 0,45% is dat 540,- euro lager.

Studieschuld hypotheek

De hypotheekverstrekker is verplicht een verantwoorde hypotheek aan te bieden. Dat is in de wet geregeld en heeft met zorgplicht te maken.
Voor een verantwoorde hypotheek berekening gaat de aanbieder altijd uit van de oorspronkelijke studieschuld. Oftewel, het bedrag wat u in totaal hebt geleend, wordt meegenomen bij het berekenen van de maximale hypotheek. Wanneer u extra op de studielening heeft afgelost, mag de hypotheekaanbieder van een lagere verplichting uitgaan. Dat zal de oorspronkelijke hoofdsom van de studiefinanciering zijn verminderd met het totale bedrag wat er inmiddels is afgelost.

Consumptieve schuld

Een consumptieve verplichting is een schuld die anders wordt meegenomen bij de hypotheekaanvraag. Wanneer u bijvoorbeeld rood staat op uw betaalrekening, een smartphone met abonnement heeft (sinds 1 mei 2017 in BKR) of online op afbetaling heeft geshopt, worden deze kredieten anders meegenomen dan een studielening.

Voor een krediet met een vaste rente zal bij de beoordeling van de maximale hypotheek worden uitgegaan van de daadwerkelijke maandlasten die de lening met zich mee brengt. Dat is bijvoorbeeld het geval bij een persoonlijke lening.

Wanneer er sprake is van een krediet met een variabele rente zal de geldverstrekker hier anders mee omspringen. Een voorbeeld hiervan is een doorlopend krediet. Bij de bepaling van de mogelijkheden zal er rekening worden gehouden met 2% van het limiet.
Mag u rood staan of heeft u een creditcard maar gebruikt u het niet? Dan is er sprake van een zogenoemd ‘slapend krediet’. Hoewel er geen openstaande schuld is, heeft u wel het recht om een bepaald bedrag op te nemen. Over dit limiet wordt daarom een percentage meegnomen om te komen tot een verantwoorde hypotheek.

Hypotheek berekenen met studieschuld

Wilt u weten hoeveel hypotheek u kunt krijgen met een studieschuld?

Hoeveel kan ik maximaal lenen?

Om goed beslagen op de huizenmarkt te kunnen gaan zoeken, is het interessant om te weten wat uw budget is. Op die manier weet u precies in welke prijsklasse u een nieuwe of bestaande woning kunt gaan kopen. Het is daarom zeker verstandig om een berekening te laten maken door een goede adviseur, zodat u weet hoeveel hypotheek u maximaal kunt krijgen.

Gratis Hypotheek berekening

Bliss Hypotheekadviseurs biedt u een gratis berekening en intakegesprek aan.

 • Gratis Intake
 • 7 dagen per week bereikbaar
 • Voordelige en vaste tarieven
 • Landelijk kwaliteitsnetwerk

Gratis berekening aanvragen Maak een gratis belafspraak! 085-0470222
 

Studieschuld wel of niet vermelden?

Op dit moment staat een studieschuld alleen geregistreerd bij DUO. De organisatie DUO zal uw persoonlijke gegevens zoals een eventuele studielening niet zonder uw toestemming delen met een hypotheekverstrekker. De studielening wordt momenteel ook niet vastgelegd bij Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel. Een geldverstrekker heeft hierdoor geen inzicht of er sprake is van een studieschuld. Bij Bliss vinden we het belangrijk om een verantwoorde hypotheek te adviseren. We raden daarom aan om altijd open en eerlijk te zijn over uw persoonlijke situatie.

Meld daarom tijdens een intakegesprek het bestaan van een studielening. Als adviseur inventariseren we de financiële positie om te komen tot een gunstige en ‘gezonde’ hypotheek. Het is natuurlijk belangrijk om te voorkomen dat er een onverantwoorde hypotheek wordt aangegaan en dat de maandelijkse hypotheeklasten betaalbaar zijn. De hypotheek kunnen betalen, is namelijk enorm belangrijk.

Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

Een studielening verzwijgen kan u duur komen te staan. Eerlijkheid loont namelijk ook over een studielening bij een NHG hypotheek. Wanneer u een hypotheek aanvraagt met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) en tijdens de looptijd van de hypotheek ontstaan er financiële problemen kan de situatie voorkomen dat u uw huis gedwongen moet verkopen vanwege het eerste hypotheekrecht van de geldverstrekker. Dat zal pas plaatsvinden wanneer u de maandelijkse hypotheeklasten niet meer kunt betalen. Wanneer dit gebeurt en als u andere voorwaarden voldoet, zal het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) een mogelijk restschuld kwijtschelden.

Het loont daarom om een studielening niet te verzwijgen en eerlijk hierover te zijn. Eén van de voorwaarden van NHG voor het kwijtschelden van een eventuele restschuld is dat de betalingsproblemen u niet zijn aan te rekenen. Wanneer u er zelf schuld aan heeft, zal NHG de restschuld niet op zich nemen. Het verzwijgen van een eventuele kan u uiteindelijk duur komen te staan, aangezien u zelf de restschuld moet afbetalen in plaats van de NHG hiervoor verantwoordelijk wordt.

Hypotheek met studieschuld uit oude leenstelsel

Het is belangrijk om te weten wanneer u een studieschuld bent aangegaan. De beoordeling van een nieuwe en oude studieschuld wordt namelijk verschillend gewogen. Wanneer u een studieschuld uit het oude leenstelsel (vóór 1 juli 2015) heeft, wordt de studieschuld voor 0,75% opgeteld en meegenomen bij de maximale hypotheek berekening.

Binnen 15 jaar moet een studieschuld uit het oude leenstelsel in beginsel volledig zijn afgelost. Dat betekent dat zodra de studie is beëindigd er een heldere termijn is waar binnen de lening zal moeten worden terugbetaald. Doordat deze aflostermijn een stuk korter is dan in het nieuwe leenstelsel wordt oude studieschulden een stuk zwaarder meegenomen bij de berekening van de maximale hypotheek dan studieleningen die voortvloeien uit het nieuwe leenstelsel. De studielening moet sneller worden terugbetaald. Dat betekent een hogere maandlast. Hierdoor kunt u met een oude studiefinanciering minder lenen dan oud-studenten met een lening uit het nieuwe stelsel.

Maandlast hypotheek (oude leenstelsel)

Als een studieschuld heeft van 15.000,- euro brengt dit een maandlast van het studiekrediet van 112,50 euro met zich mee. Oftewel 0,75% van 15.000,-. De gemiddelde studieschuld uit het oude leenstelsel blijkt uit onderzoek en berekeningen van het Centraal Planbureau (CPB) en de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) 15.000,- te zijn.

Hypotheek met studieschuld uit nieuwe leenstelsel

Als u een studieschuld uit het nieuwe leenstelsel heeft, wordt de studieschuld een stuk gunstiger meegenomen. Studieschuld vanaf 1 september 2015 worden namelijk voor 0,45% opgeteld en verwerkt in de berekening van de maximale hypotheek.

Binnen 35 jaar behoort een studieschuld uit het nieuwe leenstelsel te worden afgelost. Het komt er op neer dat iemand met een jongere studieschuld die is aangegaan vanaf 1 september 2015 meer tijd heeft om de lening terug te betalen. Doordat de termijn om af te lossen veel langer is dan bij het oude stelsel wordt een studieschuld minder zwaar meegenomen bij de berekening van een verantwoorde hypotheek.

Maandlast hypotheek (nieuwe leenstelsel)

Wanneer u een studieschuld van 20.000,- euro heeft, betekent dat een maandelijkse last van het studiekrediet van 90,- euro. Oftewel 0,45% van 20.000,-. Meer lenen in het nieuwe stelsel betekent toch een lagere maandlast. De gemiddelde studieschuld binnen het nieuwe leenstelsel blijkt hetzelfde onderzoek van CPB en LSVB 20.000,- euro te zijn.

Rekenvoorbeeld impact op hypotheek

Het is best lastig om in te schatten wat de impact van een lening is op de mogelijkheden om een hypotheek te krijgen. We hebben daarom een aantal vuistregels voor u:

 • Als vuistregel bij een normale lening: limiet van een lening x 5 komt in mindering op uw maximale hypotheek.
 • Als vuistregel bij een studieschuld: oorspronkelijke studieschuld x 2 wordt in mindering gebracht op uw
  maximale hypotheek

Met behulp van het onderstaande voorbeeld willen we u laten zien wat de gevolgen zijn van een studieschuld op de hypotheek die u maximaal kunt krijgen.
In het rekenvoorbeeld maken we gebruik van de volgende uitgangspunten:

 • Studieschuld van €15.000
 • Hypotheekrente van 1,7%
 • Rentevaste periode van 10 jaar
 • Looptijd hypotheek van 30 jaar
 • Hypotheeknormen van 2019
VerplichtingenMaximale hypotheek
Geen183.203,- euro
Consumptieve verplichtingen (2%), Creditcard, persoonlijke lening en rood staan op uw betaalrekening100.957,- euro
Studieschuld nieuwe stelsel (0,45%)164.178,- euro
Studieschuld oude stelsel (0,75%)151.494,- euro

Bliss Hypotheekadviseurs biedt u een gratis intakegesprek aan.

 • Gratis Intake
 • 7 dagen per week bereikbaar
 • Voordelige en vaste tarieven
 • Landelijk kwaliteitsnetwerk

Gratis oriëntatiegesprek aanvragen Bel nu, gratis intake! 085-0470222
 

Review deze pagina aub

Klik op de sterren

Gemiddelde score 5 / 5. Aantal stemmen: 92

Geen stemmen, wees de eerste!

Plaats een reactie