Kangoeroewoning en een hypotheek afsluiten

In Nederland is kangoeroewonen tegenwoordig niet erg bekend. Kangoeroewonen betekent dat volwassenen met hun eigen gezin een gedeelde ingang delen met hun ouders. Het verkrijgen van een hypotheek voor zo’n woonvorm is voor veel banken niet vanzelfsprekend. Desondanks wordt deze manier van wonen steeds populairder.

De term “mantelzorgwoning” valt ook onder deze categorie en wordt zelfs door de overheid aangemoedigd. In Scandinavische landen is dit al gebruikelijk. In Nederland zien we nu dat mensen vanuit zorgbudgetten, zoals het PGB, woningen kopen waar meerdere generaties kunnen samenwonen om de nodige zorg te bieden.

Vroeger was dit type wonen in Nederland normaal, hoewel het niet werd aangeduid als kangoeroewonen. Meerdere generaties deelden één huis, vaak te zien in oude boerderijen waar ouders in het voorhuis woonden en kinderen in het achterhuis. Naarmate de welvaart toenam, ontstond de bekende eengezinswoning.

Veel geldverstrekkers zijn voorzichtig als het gaat om het verstrekken van hypotheken aan meerdere personen. Er zijn echter oplossingen waarbij meerdere mensen een hypotheek aanvragen om samen één woning te kopen, waarbij niet iedere aanvrager een inkomen of eigen vermogen hoeft in te brengen. Het is belangrijk om de eigendomsverhoudingen en gevolgen hiervan goed te bespreken.

Meerdere inkomens en vermogens stapelen

Veel geldverstrekkers zijn terughoudend met het verstrekken van een hypotheek aan meerdere klanten. In jargon: debiteuren en leningnemers. Toch zijn er oplossingen te bedenken waarbij meerdere debiteuren een hypotheek aanvragen om gezamenlijk één woning te kopen. Het is overigens niet noodzakelijk dat iedere aanvrager een inkomen nodig heeft of overwaarde dient in te brengen. Wel dient dit goed met jullie besproken te worden hoe de eigendomsverhouding wordt en welke gevolgen dit heeft.

Wij hebben ruime ervaring met het afsluiten van hypotheken voor kangoeroewoningen en kunnen jullie uit parate kennis informeren over de concrete mogelijkheden.

Zo helpen wij regelmatig bevriende stellen en ouders met kinderen die gezamenlijk één woning kopen om samen te gaan wonen. De inkomens en vermogens hoeven daarbij niet gelijkwaardig te zijn.

Financiële voordelen kangoeroewoning

Er zijn financiële voordelen voor zowel jongere als oudere generaties bij kangoeroewonen. Het is voor de jongere generatie goedkoper om de ouderlijke woning te verbouwen of een aanbouw te plaatsen vanwege het aanschaffen van de bouwgrond. Een vierkante meter bouwgrond doet al snel 500 euro per vierkante meter. Daarnaast heeft u geen transactiekosten voor de overdracht van een perceel grond of woning. Met overdrachtsbelasting en bijkomende kosten koper zit u al snel aan 5%.

Voordeel oudere generatie

Ook voor de oudere generatie zijn er voordelen te behalen door voor een kangoeroewoning te opteren. Zo kunt u langer thuis blijven wonen en de woning kan aangepast worden met hulpmiddelen om de toekomstige zorgvraag in te vullen. Eenzaamheid zal ook minder snel aan de orde zijn. Zeker bij een vroegtijdig overlijden van één van de ouders is hierdoor een sociaal vangnet aanwezig.

Bovendien is het voor het jongere gezin makkelijker om de zware klussen over te nemen zoals het tuinonderhoud en doen van boodschappen.

Hypotheek kangoeroewoning makkelijk afsluiten?

De meeste geldverstrekkers beschouwen een kangoeroewoning als twee of meer zelfstandige woningen met een gedeelde ingang. In principe beschouwen de meeste geldverstrekkers een kangoeroewoning als twee of meer zelfstandige woningen met een gezamenlijke entree. In de acceptatiegidsen voor hypotheken spreekt men voor deze specifieke woonvorm ook wel over een tandemwoning, duo-woning, schakelwoning of mantelzorgwoning.

Zodra u een hypotheekaanvraag wenst in te dienen is het belangrijk om een plan te maken en dit door de gemeente te laten toetsen. Ook het splitsen en het verbouwen van de woning vraagt mogelijk om een wettelijke toestemming. Daarbij dient u ook verder na te denken over de mogelijkheid van het gezamenlijk wonen. Stel dat deze woonvorm later toch niet ideaal blijkt. Kunt u dan zelfstandig deze woonruimte verkopen of anders gebruiken?

Bij Bliss beschikken we over ervaring met deze specifieke vorm van wonen en kunnen we u als hypotheekadviseur begeleiden bij het vinden van de meeste geschikte hypotheek. Ook de fiscale aspecten aan deze woonvorm zullen wij met u doornemen.

Waarom kan een hypotheek voor kangoeroewonen worden afgewezen?

Er zijn verschillende redenen waarom banken terughoudend zijn bij het verstrekken van hypotheken voor kangoeroewoningen, waaronder technische beperkingen en acceptatiebeleid. Ook een heel simpele reden zoals IT-systemen die niet zijn ingericht voor twee of meer leningnemers komt veel voor. Daarnaast vereenvoudigen veel geldverstrekkers het acceptatiebeleid de laatste jaren waardoor maatwerk steeds minder mogelijk is. Daarnaast kost het relatief veel moeite om consumenten die een kangoeroehypotheek willen afsluiten te helpen.

Welke hypotheek kan worden afgesloten voor een kangoeroewoning?

Er zijn diverse soorten hypotheken beschikbaar voor kangoeroewoningen, met verschillende aflosvormen en rentevaste periodes. De meeste geldverstrekkers rekenen geen renteopslag voor deze hypotheekvorm. U betaalt dus niet meer dan een consument in een vergelijkbare situatie die een standaardsituatie heeft.

Meerdere woningen te verkopen

Het kan zijn dat u op dit moment ook al een koopwoning bezit, of dat iedereen die gaat kangoeroewonen een koopwoning bezit. Mocht u dan de overwaarde wensen in te zetten van beide woningen, dan is het mogelijk om ook op twee onderpanden een overbruggingshypotheek af te sluiten. De meeste geldverstrekkers staan slechts één pand toe. Een overbruggingshypotheek is eigenlijk een voorschot op uw te verwachten verkoopwinst, maar die niet gerelateerd is aan de hoogte van uw inkomen. In sommige situaties kan dit de oplossing zijn en door op twee panden een overbruggingshypotheek af te sluiten kunt u de overwaardes stapelen.

Bestemming nieuwe woning

Kangoeroewoningen worden vaak gevonden in woonboerderijen, hoewel deze vaak een (deels) agrarische bestemming hebben. Dit hoeft echter geen probleem te zijn. Regelmatig komt het voor dat kangoeroewonen in een woonboerderij gaat plaatsvinden. Dat is niet zo verwonderlijk aangezien dit soort huizen groot en geschikt kunnen zijn voor het huisvesten van meerdere gezinnen. Een nadeel van een woonboerderij voor de financiering is dat het vaak een (deels) agrarische bestemming heeft. Ook dit hoeft geen probleem te zijn als u wenst te kangoeroewonen.

Fiscale regelingen

Indien u met meerdere generaties of vrienden een gezamenlijke woning koopt, zijn ook de fiscale spelregels rondom de eigenwoningregeling van belang. Zo dient u bijvoorbeeld ‘grotendeels’ eigenaar te worden van de woning. Hoe gaat u daar mee om indien u met bijvoorbeeld vier personen de eigendom verkrijgt? Deze eis van grotendeels wordt door de Belastingdienst uitgelegd als minimaal 50% als zijnde eigendom.

Daarnaast is het fiscaal partnerschap ook een uitdaging om goed in de overwegingen mee te nemen.

Voordelen kangoeroewoning

Samengevat kunnen we volgende voordelen bedenken voor deze woonvorm :

  • Uw woonlasten zijn bij deze woonvorm voordeliger dan voor twee losse woningen;
  • Minder kans op inbraak vanwege een grotere kans van aanwezigheid;
  • Voor zorgtaken en huishoudelijke taken is er over en weer direct een oplossing aanwezig zonder 24/7 als zorgverlener te hoeven werken;
  • Er gelden geen renteopslagen voor deze hypotheekvorm.

Nadelen kangoeroewoning
Ook zijn er een aantal nadelen te bedenken aan het wonen onder 1 dak met meerdere generaties :

  • U heeft minder privacy;
  • Ontstaat er conflicten dan is er ook veelal sprake van een familieruzie;
  • Het aanpassen van de woning vergt meestal een flinke investering, hoe pakt deze investering uit indien u wenst te verhuizen.

Beperkt aanbod kangoeroewoningen

Het is op dit moment een kleine groep mensen die vraagt naar deze manier van wonen. In 2011 heeft de overkoepelende organisatie van woningbouwcorporaties onderzoek gedaan naar de verhuurbaarheid van kangoeroewoningen.

De conclusie is dat het om een kleine groep woningen gaat en dat de groei gestaag te verwachten is. Ook blijven mensen lang wonen in deze woning.

We helpen u graag

Wanneer u financieel advies nodig heeft voor het afsluiten van een hypotheek voor een kangoeroewoning, kunnen wij u begeleiden. Wilt u advies en hulp over het afsluiten van een kangoeroewoning hypotheek, leg dan uw zaak rustig aan ons voor. Wij kunnen u op een juiste wijze begeleiden. Belangrijk om te weten is dat onze beloning volledig afhankelijk is van het resultaat. Zo is voor u duidelijk dat onze belangen gelijkgericht zijn. Voorafgaand aan de start van de dienstverlening bieden wij u een vast tarief aan.

Plan nu uw vrijblijvende belafspraak

Review deze pagina aub

Klik op de sterren

Gemiddelde score 5 / 5. Aantal stemmen: 18

Geen stemmen, wees de eerste!

Plaats een reactie