Huis erven van ouders

Wanneer u een huis erft, bijvoorbeeld van uw ouders of uw partner, dan komt er een hoop op u af. U bent in de rouw, maar er moet ook een hoop geregeld worden. Zo zal u uiteindelijk moeten beslissen wat u met de woning gaat doen en moet u misschien erfbelasting betalen. Op deze pagina … Lees meer

Erfbelasting

Als erfgenaam bent u erfbelasting verschuldigd over de nalatenschap. Anders gezegd: over vermogen dat door overlijden van de ene persoon naar de andere overgaat, wordt belasting geheven. Het vermogen dat u nalaat, wordt nalatenschap genoemd. Erfbelasting valt onder de Successiewet: voorheen werd erfbelasting ook wel successierechten genoemd. De Belastingdienst voert de regels uit en int … Lees meer