Huis erven van ouders

Wanneer u een huis erft, bijvoorbeeld van uw ouders of uw partner, dan komt er een hoop op u af. U bent in de rouw, maar er moet ook een hoop geregeld worden. Zo zal u uiteindelijk moeten beslissen wat u met de woning gaat doen en moet u misschien erfbelasting betalen. Op deze pagina … Lees meer

Erfbelasting

Als erfgenaam bent u erfbelasting verschuldigd over de nalatenschap. Anders gezegd: over vermogen dat door overlijden van de ene persoon naar de andere overgaat, wordt belasting geheven. Het vermogen dat u nalaat, wordt nalatenschap genoemd. Erfbelasting valt onder de Successiewet: voorheen werd erfbelasting ook wel successierechten genoemd. De Belastingdienst voert de regels uit en int … Lees meer

Stichting Particulier Fonds (SPF)

De Stichting Particulier Fonds (SPF) is een speciaal soort stichting, die in Curaçao werd ingevoerd in 1998, jaren voordat Curacao ook de trust invoerde (2012). Met een SPF kan particulier of familievermogen worden afgezonderd in een aparte juridische entiteit. De SPF is daarmee een instrument voor estate planning en geldt als alternatief voor de Angelsaksische … Lees meer