Overbruggingswet box 3

Overbruggingswet box 3

Op 24 december 2021 heeft de Hoge Raad in het inmiddels bekende Kerstarrest een streep gehaald door de toentertijd geldende regeling in box 3. Volgens de Hoge Raad was de oude box 3-methodiek, waarbij de hoogte van de belasting forfaitair werd bepaald aan de hand van de hoogte van de grondslag sparen en beleggen, in … Lees meer

Belastingplan 2023

Het Belastingplan 2023 is per 1 januari 2023 definitief geworden. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste definitieve maatregelen. Sommige maatregelen waren al vastgelegd in eerdere wetsvoorstellen. De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 20 december 2022 aangenomen nadat de Tweede Kamer het voorstel al op 10 november 2022 had aangenomen. Inkomstenbelasting Hypotheekrenteaftrek Per … Lees meer

WOZ-waarde

WOZ-waarde is de waarde die de gemeente op grond van de Wet waardering onroerende zaken aan een vastgoed object toekent. De laatste jaren zijn er steeds meer geldverstrekkers die de WOZ-waarde gebruiken voor de waardebepaling van een woning. Voor verhuurde panden wordt de WOZ-waarde bijna nooit gebruikt, doordat de WOZ-waarde uitgaat van de waarde vrij … Lees meer

Leegwaarderatio

De waarde van een verhuurde woning in box 3 en bij het schenken of erven wordt bepaald door de WOZ-waarde en de leegwaarderatio. Het kabinet heeft door middel van het Belastingplan 2023 met ingang van 1 januari 2023 de mogelijkheid tot belastingbesparing met behulp van van de zogenaamde leegwaarderatio beperkt. De belasting in box 3 … Lees meer

Desktoptaxatie onbetrouwbaar

desktoptaxatie

Bij Bliss adviseren we altijd om een onafhankelijke taxateur in te schakelen voor een fysieke taxatie van het beoogde onderpand en het bepalen van de marktwaarde van een woning. Voor het inschatten van de waarde wordt tegenwoordig ook steeds vaker een zogenoemde hybride taxatie uitgevoerd met de naam desktoptaxatie. Hierbij wordt door middel van software … Lees meer

Hypotheek splitsen bij scheiding

De lage hypotheekrente meeverhuizen wanneer jullie uit elkaar gaan? Steeds meer geldverstrekkers zijn extra behulpzaam en klantgericht bij het kunnen meenemen van de hypotheek na een scheiding. Een pragmatische oplossing die steeds meer aanbieders geven, is het splitsen van de hypotheek. Op die manier kunnen beide ex-partners een stukje van de lopende hypotheek voortzetten bij … Lees meer

ICR

ICR Interest Coverage Ratio

ICR betekent Interest Coverage Ratio, ofwel rentedekkingsverhouding. In de wereld van het investeren in vastgoed is het een belangrijke ratio waar een adviseur in vastgoedfinancieringen en de gekozen geldverstrekker naar kijkt bij de beoordeling van een aanvraag. Interest Coverage Ratio (ICR) De ICR een maatstaf voor de mate, waarin een consument of professionele vastgoedbelegger in … Lees meer

Wat is Box 1?

Box 1 is een fiscale term. Ook wel de box voor het primaire inkomen genoemd. Dit is inkomen uit het belastbaar inkomen uit werk en woning. Dit berekent u door de inkomsten op te tellen en de aftrekposten ervan af te halen. Er zijn bij de aangifte inkomstenbelasting drie boxen. Box 1 gaat over inkomen … Lees meer

Wat is Box 2?

Box 2 is een fiscale term. Ook wel de box voor het aanmerkelijk belang genoemd. Dit is inkomen uit een onderneming waar u meer dan 5% belang bij hebt. Er zijn bij de aangifte inkomstenbelasting drie boxen. Box 1 gaat over inkomen uit werk en woning, box 2 over inkomen uit aanmerkelijk belang en box … Lees meer