Is een intentieverklaring hypotheek juridisch bindend?

Het is al weer een tijdje geleden dat uw werkgever een intentieverklaring heeft getekend. In de tijd dat u een nieuwe woning met een hypotheek heeft gefinancierd, is de werkgever akkoord gegaan en stond alles zwart-op-wit op de werkgeversverklaring dat er een intenties is om u een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aan te bieden. Nu u een bespreking over een vast contract heeft, vraagt u zich af in hoeverre de intentieverklaring bij de hypotheek juridisch bindend is. Zegt de handtekening eigenlijk niet veel of bent u zeker van een vast contract? In dit artikel leest u meer over hoe juridisch bindend de intentieverklaring hypotheek is.

Intentieverklaring hypotheek bindend: hoe zit het precies?

Wanneer u een werkgever heeft en u wilt een hypotheek afsluiten, vraagt de hypotheekadviseur altijd om een werkgeversverklaring. De geldverstrekker maakt het daarbij niet uit wat de duur van de arbeidsovereenkomst is. Met behulp van dit document ontvangt de aanbieder van de hypotheek inzicht in uw persoonlijke situatie, zoals het inkomen en uw werkgever.

Wanneer u nog in uw proeftijd zit of als u een tijdelijk contract heeft, is het ook belangrijk om het onderdeel te laten invullen wat over de intentie van de werkgever gaat. De intentieverklaring is een onderdeel van de werkgeversverklaring en geen separaat document.

Inhoud intentieverklaring

Met behulp van de intentieverklaring verklaart de werkgever over het voornemen om u in vaste dienst te nemen na afloop van uw tijdelijke contract. Wanneer u op hetzelfde niveau blijft functioneren en de bedrijfsomstandigheden niet veranderen, wordt de arbeidsovereenkomst omgezet naar een vast dienstverband. Op het document staan uw gegevens als werknemer en die van uw baas als werkgever met een handtekening erbij. Dat zorgt ervoor dat het een en ander er behoorlijk officieel uit ziet.

Juridisch bindend of niet?

Hoe zit het nu precies wanneer een getekende intentieverklaring niet leidt tot het voortzetten van uw dienstverband? Kunt u dan verwijzen naar de intentieverklaring? Is deze verklaring met handtekening van uw werkgever juridisch bindend? Het antwoord is simpelweg nee. De intentieverklaring voor de hypotheek is geen toezegging waar de werkgever aangebonden is. Juridisch gezien kunt u zich als werknemer niet beroepen op dit document om een vast contract te krijgen.

Aan de hand van dit document laat de werkgever alleen weten dat er een intentie is om u een arbeidscontract voor onbepaalde tijd aan te bieden. Het betekent verder niets meer. De intentie van uw werkgever kan bovendien van tijd tot tijd wijzigen. Dat kan door veranderingen binnen het bedrijf, de markt of het tijdsverloop gebeuren.

Het doel van een intentieverklaring

Er is door een getekende intentieverklaring geen automatisch recht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Het belang van de intentieverklaring is dat de geldverstrekker wel meer zekerheid heeft. Zo’n verklaring zegt natuurlijk wel wat over het vertrouwen in de werknemer. Hierdoor is er beter perspectief dat u uw hypotheek kunt blijven betalen in de toekomst. Zorg ervoor dat uw werkgever bij een hypotheek afsluiten, vraagt om het invullen van het formulier en goed op te letten bij het tekenen van de intentieverklaring.

Wat nu, wanneer ik geen intentieverklaring ontvang

Soms kan een baas denken dat door het afgeven van de intentieverklaring de werkgever verplicht zal worden om een arbeidscontact voor vast aan te bieden. Vanuit deze achtergrond wilt de werkgever dan geen handtekening zetten en intentieverklaring invullen.
Als dit bij u ook geval is, kunt u het beste aan uw werkgever uitleggen dat dit niet het geval. Weigert uw werkgever dan alsnog? Dan zit er niets anders op om naar het inkomen van de afgelopen drie kalender jaren te kijken. De geldverstrekker zal u dan als flexwerker zien en voor de beoordeling van de hypotheek als zodanig behandelen. Neem contact op met uw hypotheekadviseur en bespreek de mogelijkheden.

Met behulp van dit artikel heeft u meegekregen dat de intentieverklaring voor de hypotheek geen garantie geeft op een arbeidscontract voor vast. Heeft u interesse om zich verder te verdiepen in deze materie? Lees dan verder in onze kennisbank over de werkgeversverklaring of intentieverklaring. In de kennisbank lees je over:

  • Waar u op moet letten bij het invullen van de intentieverklaring;
  • Hoe u een intentieverklaring kunt krijgen;
  • Een handig voorbeeld document.

Plaats een reactie