Autoriteit Financiële Markten geeft Bliss goedkeuring voor uitbreiding naar collectieve vergunning

Met ingang van 15 augustus 2023 beschikt familiebedrijf Bliss Hypotheekadviseurs over een collectieve vergunning. De goedkeuring van onze vergunningaanvraag is ook opgenomen in het openbare vergunningenregister van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Dat blijkt uit de datum van de bevestiging van de eerste, aangesloten onderneming in het AFM-register.

Waarom een collectieve vergunning?

Samenwerken geeft meer geluk en werkplezier. Samenwerken is ook samen groeien.

Het klinkt cliché, maar we geloven in het adagium: alleen ga je sneller, samen kom je verder.

Op korte termijn is onze doelstelling om de adviescapaciteit te vergroten, zodat we voor meer relaties hun dromen kunnen realiseren. Om ‘samen verder te komen’ zullen we in de toekomst gaan communiceren over wat we te bieden hebben.
Door middel van de nieuwe structuur beschikken we over een “paraplu vergunning” die onder het beheer staat van onze “centrale organisatie”. Onder deze vergunning is reeds een eerste aangesloten onderneming ‘gehangen’.

Voor het verrichten van veel financiële diensten, zoals adviseren over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen of een consumptief krediet of bemiddelen in vermogensopbouwproducten heeft een organisatie een vergunning van de AFM nodig om in Nederland actief te mogen zijn. In het register van de AFM kan iedereen controleren welke financiële producten een dienstverlener mag adviseren en bemiddelen.

Wanneer een financiële dienstverlener uit meerdere ondernemingen bestaat die bij elkaar zijn aangesloten, dan is het mogelijk om de vergunning uit te breiden naar een zogenoemde collectieve vergunning. Met behulp van deze vergunning kan er een organisatie met meerdere zelfstandige vestigingen of separate bedrijven worden opgezet, die anders voor elke entiteit een aparte vergunning nodig zouden hebben. Vanuit de centrale organisatie is er de eindverantwoordelijkheid over de aangesloten onderneming(en).

De (belangrijkste) vergunningseisen van een collectieve vergunning

  • Betrouwbare en geschikte beleidsbepaler(s)
  • Duidelijke zeggenschapstructuur
  • Integere bedrijfsuitoefening
  • Vakbekwaamheid van adviseurs
  • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij bemiddelen in hypothecair krediet, adviseren en/of bemiddelen in verzekeringen en bij nationaal regime

Wat is een collectieve vergunning?

Wanneer een organisatie uit meerdere ondernemingen bestaat die bij elkaar zijn aangesloten, dan kan men een vergunning uitbreiden naar een collectieve vergunning. Deze vergunning is bedoeld voor organisaties met meerdere zelfstandige vestigingen die anders voor elke zelfstandige vestiging een aparte vergunning nodig zouden hebben.

Om voor een uitbreiding naar een collectieve vergunning in aanmerking te komen, moet de financiële dienstverlener voldoen aan een aantal voorwaarden, zoals:

  • De vakbekwaamheid van de medewerkers moet binnen het collectief gewaarborgd worden.
  • De betrouwbaarheid van de dagelijks beleidsbepalers, medebeleidsbepalers, toezichthouders en medewerkers moet binnen het collectief gewaarborgd worden.

Wat is een aangesloten onderneming?

Wanneer een financiële dienstverlener bestaat uit meerdere ondernemingen die bij elkaar zijn aangesloten, bestaat de mogelijkheid een collectieve vergunning aan te vragen. Alleen rechtspersonen kunnen een collectieve vergunning aanvragen (B.V., N.V., vereniging en stichting).

Een eenmanszaak, V.O.F., C.V. of een maatschap kan dus geen collectieve vergunning aanvragen.

Op grond van artikel 2:105 Wet op het financieel toezicht (Wft) wordt een aantal eisen aan deze rechtspersoon gesteld. De centrale organisatie met de collectieve vergunning is verantwoordelijk voor het naleven van de wettelijke regels door de aangesloten onderneming. De collectieve vergunninghouder moet daarom bevoegdheden hebben (op basis van statuten of op basis van een overeenkomst) om er voor te zorgen dat de aangesloten onderneming zich aan de Wft houdt.

Ook moet een houder van de collectieve vergunning beschikken over voldoende mogelijkheden tot deskundige ondersteuning van de aangesloten ondernemingen.

Hoe kan men ‘bewijzen’ dat er een vergunning is?

Zodra de AFM een vergunning verstrekt, wordt deze opgenomen en zichtbaar in het openbare register op de website van de AFM. Dit register bevat onder andere het vergunningnummer en de product-/dienstencombinaties waarvoor de organisatie een vergunning heeft.

Consumenten vinden deze informatie vooral via de zoekoptie ‘Check je aanbieder’ of de zoekfunctie van het.

Bestaat een organisatie uit meerdere ondernemingen die bij elkaar zijn aangesloten? Dan kan een vergunning worden uitgebreid naar een collectieve vergunning. Met een collectieve vergunning kunnen er aangesloten ondernemingen worden aangemeld.

Welke vergunning u nodig heeft, hangt af van uw activiteiten van een financiële dienstverlener. De volgende vragen zijn hierbij van belang:

  • Wilt de organisatie alleen bemiddelen of ook advies geven?
  • In welke producten wilt de organisatie bemiddelen of adviseren?
  • Wilt de organisatie zelfstandig werken of onder de verantwoordelijkheid van een vergunninghouder?

Bij Bliss zijn we verheugd met deze stap en danken de AFM voor de prettige samenwerking tijdens de aanvraagprocedure van de collectieve vergunning.

Review deze pagina aub

Klik op de sterren

Gemiddelde score 4.8 / 5. Aantal stemmen: 18

Geen stemmen, wees de eerste!

Plaats een reactie