Uniforme verbouwingsspecificatie

Door middel van een uniforme verbouwingsspecificatie is het mogelijk om de taxateur goed te informeren over de verbouwing die u van plan bent om uit te gaan voeren. Op die manier kan er een taxatierapport worden aangevraagd met een bijbehorende marktwaarde voor en na verbouwing. Deze waarde is nodig voor een goed hypotheekadvies en een bouwdepot aanvragen.

Uniforme verbouwingsspecificatie 2021

Uniforme verbouwingsspecificatie

Download Uniforme verbouwingsspecificatie 2021

Hulp bij verbouwingsspecificatie

Heeft u moeite om de verbouwingsspecificatie in te vullen? Vraag dan een bouwkundige keuring met verbouwingsadvies aan. Het is verstandig om een verbouwing te beginnen met een goed plan. Een bouwkundige expert kan hierbij helpen en in kaart brengen wat de kosten zijn van uw wensen. Een uniforme verbouwingsspecificatie is in feite een begroting van het verhelpen van achterstallig onderhoud, het treffen van energiebesparende maatregelen en het verbeteren van het wooncomfort door allerlei verbeteringen door te voeren.

De toelichting is bestemd voor de opdrachtgevers (consumenten) om partijen beter te informeren over welke werkzaamheden verricht zullen gaan worden.

Toelichting Uniforme verbouwingsspecificatie

Deze verbouwingsspecificatie is bedoeld om de geldverstrekker en de taxateur goed te informeren over de werkzaamheden die verricht zullen gaan worden. De marktwaarde na realisatie van deze verbouwing is op deze specificatie gebaseerd.

In het formulier vult u als de aanvrager (of aanvragers) van de hypotheek uw gegevens in. Tevens vult u de objectgegevens in waar de verbouwing zal gaan plaatsvinden.

In de 1e kolom is het type werkzaamheid beschreven:
De 1e categorie ‘Vernieuwen / verbeteren van de bestaande situatie’ gaat uit van het aanleggen van of vernieuwen van de genoemde keuzes.
De 2e categorie ‘Bouwkundige aanpassingen / uitbreidingen’ gaat uit van bouwkundige aanpassingen en/of uitbreidingen die worden uitgevoerd.
De 3e categorie ‘Energiebesparende voorzieningen’ vermeldt de werkzaamheden die gericht zijn op het besparen van energie.
Er is ook ruimte gereserveerd voor niet standaard beschreven werkzaamheden.
Als het object alleen wordt gerenoveerd naar ‘nul-op-de-meter’ vinkt u alleen deze keuze aan.
Werkzaamheden kunnen vallen in verschillende categorieën en dienen te worden uitgesplitst in de betreffende categorie.
De 2e kolom gebruikt u om de werkzaamheden nader te beschrijven.
De 3e kolom (‘1’) is bedoeld om aan te geven of er sprake is van werkzaamheden die niet door professionele partijen, maar door uzelf worden uitgevoerd (ook wel ‘in eigen beheer’ of ‘zelfwerkzaamheid’ genoemd). Is dat het geval dan vinkt u deze keuze aan, anders blijft deze leeg.
De 4e kolom (‘2’) is bedoeld om aan te geven of de geplande werkzaamheden bedoeld zijn om het direct noodzakelijk achterstallig onderhoud te herstellen. Dit zijn werkzaamheden die moeten gebeuren om het object te kunnen (blijven) bewonen. De
taxateur kan u desgewenst helpen met het invullen hiervan.

Het door u digitaal ingevulde formulier ontvangt de taxateur bij voorkeur per email.

Review deze pagina aub

Klik op de sterren

Gemiddelde score 0 / 5. Aantal stemmen: 0

Geen stemmen, wees de eerste!

Plaats een reactie