ICR

ICR betekent Interest Coverage Ratio, ofwel rentedekkingsverhouding. In de wereld van het investeren in vastgoed is het een belangrijke ratio waar een adviseur in vastgoedfinancieringen en de gekozen geldverstrekker naar kijkt bij de beoordeling van een aanvraag.

Interest Coverage Ratio (ICR)

De ICR een maatstaf voor de mate, waarin een consument of professionele vastgoedbelegger in staat is om de rente van de vastgoedhypotheek te betalen over de uitstaande hypotheeksom op basis van de huurinkomsten. De meeste geldverstrekkers kijken hiervoor naar de markthuur en niet naar de daadwerkelijk gerealiseerde huur. Voor een verantwoorde vastgoedfinanciering is het namelijk van belang dat de lasten van de vastgoedfinanciering bij het plotseling wegvallen van de huidige huurder ook kunnen worden betaald.

Rente dekking door inkomsten

De ICR geeft aan hoe vaak u de rente kunt betalen over de betreffende financiering met de opbrengsten die binnenkomen op de bankrekening van de vastgoedbelegger. Met een ICR van 2 zijn de opbrengsten voldoende om 2 keer de verschuldigde rente te betalen. Wanneer de ICR onder de 1 komt, kan een belegger of ondernemer de verschuldigde rente niet meer uit de cashflow betalen en is de risicoscore onder de maat. De meeste aanbieders hanteren een ondergrens van 1,25. Op basis van een goede, cijfermatige onderbouwing kan hier soms van worden afgeweken. De acceptatierichtlijnen en financieringskaders bij het investeren in reguliere woningen en appartementen kunnen verschillend zijn ten opzichte van bijvoorbeeld commercieel vastgoed, kamerverhuurpanden of de verhuur aan internationaal personeel (arbeidsmigranten).

Lagere ICR door hogere rente

Wanneer de rente stijgt of de huurinkomsten dalen, ontstaat er een verslechtering van dit kengetal. Bij een rentestijging zullen de rentelasten namelijk toenemen. Een verlaging van de huur betekent is uiteraard ook geen positieve invloed op de financiële kant van een investering.  Om beide redenen kan een businesscase van een vastgoedbelegging negatief uitvallen.

Plan nu uw vrijblijvende belafspraak

Review deze pagina aub

Klik op de sterren

Gemiddelde score 0 / 5. Aantal stemmen: 0

Geen stemmen, wees de eerste!

Plaats een reactie