Fraudebeleid

Bij Bliss staat vertrouwen hoog in het vaandel en vertrouwen is belangrijk voor ons. Wij proberen uw belangen altijd zo goed mogelijk te behartigen, maar helaas kan dit vertrouwen wel mogelijk worden geschaad.

Natuurlijk is er altijd een kans dat klanten of medewerkers misbruik maken van ons vertrouwen en fraude plegen.
Wij werken er hard aan om fraude te voorkomen en verminderen.

Er is onderzoek gedaan naar fraude binnen de hypotheekmarkt en daar kwam naar voren dat de schade door het plegen van hypotheekfraude in de miljoenen euro’s kan oplopen voor individuele banken en de maatschappij in zijn geheel. Hypotheekfraude heeft grote gevolgen.Niet alleen voor ons, maar ook voor u als klant. Fraude gaat vaak samen met andere vormen van criminaliteit, zoals hennepteelt, illegale verhuur en witwassen.

Wat verstaan wij onder fraude?

Onder fraude verstaat Bliss: ‘het doelbewust benadelen van een bank, andere hypotheekverstrekker of ons bedrijf Bliss door bewust geen of onjuiste informatie aan ons te geven om er zelf (of een ander) financieel beter van te (laten) worden’.

Een aantal herkenbare voorbeelden:

 • Niet de waarheid, maar een ander verhaal vertellen;
 • Een werkgeversverklaring en/of loongegevens vervalsen;
 • Liegen over inkomen en/of werk;
 • Bewust informatie achter houden, bijvoorbeeld een strafrechtelijk verleden, vermogen waaronder bezit van meerdere onroerende goederen of eerdere royementen bij andere verzekeraars of banken;
 • Gebruik onderpand voor een doel anders dan (oorspronkelijk) opgegeven bij de financier (hennepteelt, onrechtmatige verhuur, illegale prostitutie, enzovoort)
 • Het opgeven van een valse naam of fout adres;
 • Frauduleuze uitbetalingen bouwdepot;
 • Het verzwijgen van medische gegevens bij het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering;
 • Het niet opgeven van juiste en volledige gegevens die wij nodig hebben om de aanvraag voor een hypotheek te beoordelen

Wij gaan er altijd vanuit dat een hypotheekaanvraag helemaal klopt, maar heel soms hebben we het idee van niet. Daarom leggen wij elke hypotheekaanvraag zorgvuldig vast, om misverstanden te voorkomen. Als we denken dat er iets niet klopt, dan zijn wij verplicht om een onderzoek in te laten stellen.

Wat doen wij tegen fraude?

Wij hebben een klantacceptatiebeleid en nemen een actieve rol in als poortwachter door procedures en richtlijnen, waarbij we invulling geven aan het ken-uw-klant beginsel. Beter bekend als Know Your Customer (KYC).

Fraude voorkomen doen wij zo

Wij screenen onze medewerkers. De medewerkers die zich bezig houden met het voorkomen en bestrijden van fraude krijgen daarvoor de benodigde opleiding en training. Onze processen zijn ingericht om fraude in een vroeg stadium te ontdekken. Wij willen hier mee voorkomen dat kwaadwillende mensen klant worden bij ons en samenwerkende financiers.

Wij starten een onderzoek als wij denken dat iemand fraude pleegt

Natuurlijk volgens de regels. Bijvoorbeeld het “recht van hoor en wederhoor”. Iemand krijgt altijd de kans om uit te leggen hoe het zit.

Maatregelen

Als er fraude in het spel is, kunnen er een aantal maatregelen genomen worden zoals:

 • Een schade niet vergoeden;
 • Een uitgekeerde schade terug laten betalen;
 • Extra gemaakte kosten in rekening brengen;
 • Afscheid nemen van de fraudeur door de hypotheekaanvraag te beëindigen;
 • Het melden van fraude bij speciale registers, zoals die van de Stichting Fraudebestrijding Hypotheken (SFH). Hiermee waarschuwen we hypotheekverstrekkers. Daardoor wordt het voor de fraudeur in de toekomst moeilijker om een hypothecaire lening aan te vragen;
 • Aangifte doen bij de politie;

Actieve fraudebestrijding

Uit onderzoek blijkt dat nagenoeg iedereen van mening is dat zij niet de dupe mogen worden van hypotheekfraude. Via uw hypotheek betaalt u namelijk mee aan het frauduleuze gedrag van anderen. Natuurlijk willen wij dit zo veel mogelijk voorkomen. Een belangrijke reden voor ons om actief aan fraudebestrijding te doen.

Mochten wij de verdenking hebben van hypotheekfraude, zullen wij de klant per direct informeren en vragen om aanvullende gegevens om deze verdenking uit te kunnen sluiten.

Stichting Fraudebestrijding Hypotheken (SFH)

De Stichting Fraudebestrijding Hypotheken (SFH) is een samenwerkingsverband van alle Nederlandse hypotheekverstrekkers om hypotheekfraude te voorkomen. De Stichting is een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Banken en het Verbond van Verzekeraars.

Op de website van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) kunt u meer lezen over hypotheekfraude.

Het bovenstaande fraudebeleid is vanzelfsprekend ook van toepassing op andere vormen van fraude, waaronder verzekeringsfraude.

Review deze pagina aub

Klik op de sterren

Gemiddelde score 0 / 5. Aantal stemmen: 0

Geen stemmen, wees de eerste!